Over ons

Ontstaan

De eerste keer dat er gesproken werd over de oprichting van een studentenclub aan de toenmalige Provinciale Industriële Hogeschool (PIH) was in het voorjaar van 1977.

Tijdens de zomer van datzelfde jaar werden het clublied en schild geschreven en ontworpen door Frank Vandekerckhove.

Samen met Philippe Carette werd Centaura officieel opgericht in het academiejaar 1977-1978. Stefaan Hanssens was echter de eerste praeses van Centaura!

Centaura geverft op muur bunker

Naam

De naam Centaura is afgeleid van Alpha Centauri, de ster die - naast de zon - het dichtst bij de aardbol staat.

Toen de hoogstudentenclub werd opgericht, leefde men met de gedachte dat men in de nabije toekomst op die ster zou kunnen wandelen. De studenten van toen keken er alvast naar uit. Centauri werd omgedoopt naar Centaura omdat dat beter klonk.

Centauri

Leden

Sinds zijn oprichting kende de club verschillende ups en downs, maar de club slaagde er steeds in te overleven. Momenteel is het zelfs één van de grootste clubs in Kortrijk.

De club telt zo’n 350 actieve leden. Daarnaast zijn de meeste Kortrijkse studenten ook aanwezig op onze grotere evenementen. Bij de start van elk nieuw academiejaar mogen we een heleboel nieuwe leden verwelkomen, en de alumni van Centaura maken ook nu nog een groot deel uit van onze werking.

Schild Centaura

SK Kortrijk

Het SK Kortrijk, ofwel Senioren Konvent Kortrijk, werd opgericht als de overkoepelende organisatie voor de studentenverenigingen in onze stad.

Het SK is niet aan een school of een faculteit gebonden, het zorgt voor de coördinatie rondom activiteiten van de aangesloten clubs.

Om het academiejaar goed in te zetten, zorgt het SK jaarlijks voor Student Welcome, dit in samenwerking met Stad Kortrijk. Ook organiseren ze klassieke activiteiten zoals de jaarlijkse kroegentocht en massacantus. Doorheen de jaren kan het aanbod van activiteiten variëren.

Huidige SK clubs: Centaura, EcLipticA, Mercurius, Den Ipsoc, KULAK, M & V Kanon, Kerberus, Riva Rocci, Barsol.

Huidige Senior Seniorum: Manon Feron.

Schild SK